Aldığı Maaşı Düşük Bulan Doktor Yargı Yolunu Tuttu... Mahkemeden ‘Ücret Eşitliği’ İçin Emsal Karar

Aldığı Maaşı Düşük Bulan Doktor Yargı Yolunu Tuttu… Mahkemeden ‘Ücret Eşitliği’ İçin Emsal Karar

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi bünyesinde çalışan asistan hekim Hüseyin Aybar, aldığı maaşın devlete ilişkin üniversite hastanelerinde misyon yapan asistan doktor maaşın altında olduğu belirterek üniversite idaresine başvurdu. Aybar bu maaş eşitsizliğinin giderilmesini istedi. Lakin üniversite idaresi asistan hekimin bu talebini reddetti. Aybar yılmadı. Yönetimin talebini reddetmesi üzerine İstanbul 3. Yönetim Mahkemesi’nde dava açtı. Yalnızca Aybar değildi mevzuyu yargıya taşıyan 20’ye yakın doktor yargı yolunu tuttu.

‘Kanuna muhalif düzenleme yapılamaz’

Aybar’ın İstanbul 3. Yönetim Mahkemesi açtığı davada 18 Temmuz tarihinde karar verildi. Mahkeme 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ek 8. Hususunda yer alan vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarına devlet üniversitelerinde çalışan bireylerden az fiyat verilemeyeceğine dair düzenlemeye dikkat çekti. “Yükseköğretim heyeti kararıyla yahut fakülte idare şurası kararıyla kanuna karşıt düzenleme yapılamaz” diyen mahkeme davalı yönetimin sürecini iptal etti.

‘Kararı temyiz edeceğiz’

Maltepe Üniversitesi Hastanesi avukatı Umut Orman dava sürecine ait hukukun vereceği karara hürmet göstereceklerini belirterek, “YÖK’ün bize, ‘asistan doktorlara Sıhhat Bakanlığı’nın verdiği fiyatı vereceksiniz’ diye bir talimatı yok. Bu mevzu ile ilgili bir yasal düzenleme de yok. Biz, her ne kadar onların taleplerini karşılamasa da olağan araştırma vazifelilerden daha fazla fiyat veriyoruz. Belge lehimize sonuçlandı. Lakin temyize gideceğiz, oradan gelecek karara nazaran hareket edeceğiz. Şayet haksız bulunursak geçmiş ödemeleri de yapacağız” dedi.

‘Tüm doktorlar için teminat niteliğinde bir karar

Konuyla ilgili halktv.com.tr’ye konuşan hekim Hüseyin Aybar’ın avukatı Muhammed Ömer Aslan, “Bu karar ülkemizdeki tüm asistan doktorlar için emsal niteliğindedir. O denli ki yargımız, vakıf üniversitelerindeki asistan tabiplerin de öbür kurumlardaki asistan doktorlarla birebir aylık ve ödeneklere hak kazanacağını tespit etmiştir. Devam eden başka evraklarda da emsal kararlar çıkacağına yönelik inancımız yüksektir. Bu karar sırf Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesindekiler için değil, ülkemizdeki tüm tabipler için bir teminat niteliğindedir” diye konuştu.