Ankara'da Orman, Mangal ve Kamp Yasağı

Ankara’da Orman, Mangal ve Kamp Yasağı

Ankara Valiliği, mümkün orman yangınlarına karşıönlem emeliyle ulusal park, mesire alanları, tabiat parkları hariç olmak üzere; ormanlık alanlara girişlerin 30 Eylül’e kadar yasaklandığını duyurdu.

Ankara Valiliği, orman yangınlarını önlenmesine dair alınan önlemler kapsamında yaz ayları boyunca ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu.

Valiliğin duyurusu şöyle:

“ORMANLIK ALANLARA GİRİŞLER 30 EYLÜL’E KADAR YASAKLANMIŞTIR”

“Ormanlık alanlar ile mesire alanlarında insan ve araç yoğunluğunun artması ve ülkemiz genelinde orman yangınları açısından yüksek risk taşıyan meteorolojik koşulların devam etmesi nedeniyle orman yangınları ile çaba konusunda ek önlemler alınmıştır.

Bu kapsamda ulusal servetimiz olan ormanlarımızı korumak için yangın çıkış nedenleri ortasında yer alan anız yakma, tarla çalışmaları, bağ bahçe paklığı, çöplerin yakılması, güç nakil sınırı arızaları, piknik, çoban ateşi, yıldırım, kasıt, ihmal yahut dikkatsizlik sonucunda gelişen orman yangınlarınıönlemek maksadıyla aşağıdaki kararlar alınmıştır:

-İlimiz sonları içinde ekli listede yer alan ulusal park, mesire alanları, tabiat parkları hariç olmak üzere; ormanlık alanlara girişler 30/09/2023 tarihine kadar 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 74. hususu ve 5442 sayılıİl yönetimi Kanunu’nun 9. ve 66. hususları uyarınca yasaklanmıştır.

-Ankara vilayet hudutları içindeki tüm ormanlık alanlara, Ankara Tabiat Muhafaza ve Ulusal Parklar Bölge Müdürlüğü’nce sokak hayvanlarını beslemekle görevlendirilenler ve yetkili kamu vazifelileri haricinde girilmesi yasaktır.

-Kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına müsaade verilmeyecektir.

-İlimizdeki ormanlarda yetkili yönetimlerin nezaret ve kontrolünde bulunan ekli listede belirtilen mesire alanları, tabiat parkları ve ulusal parklarda 30/09/2023 tarihine kadar idarece belirlenen ocak, mangal, barbekü vb. yerleri dışında ateş, mangal, semaver, piknik tüpü vb. yakılması yasaklanmıştır. Bu alanlara 08.00-22.00 saatleri ortasında giriş ve çıkış yapılabilecektir. Belirlenen saatler dışında kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına müsaade verilmeyecektir.

“VATANDAŞLARIN ORMANLARA GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI YASAKLANMIŞTIR”

-Ormancılık faaliyetlerinin gereği olarak üretim çalışmalarının devamı, fidan dikme, bakım ve tamirat üzere orman yönetiminden ihale yahut tahsisli mukavelelerle iş almış bireyler ile bu çalışmaları denetleyen ve denetim eden orman yönetimi çalışanları haricindeki vatandaşların ormanlara giriş ve çıkışları yasaklanmıştır.

-Orman Kanunu’nun 31. ve 32. hususu kapsamında olan seyrek yerleşim yerleri başta olmak üzere orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan seyrek yerleşim yerlerinde; anız, bağ bahçe ve tarla temizliğinden meydana gelen kısımların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması ve havai fişek atılması yasaktır.

-Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşıönleyici bütün önlemleri eksiksiz alacaktır.

-Enerji nakil çizgilerinin imal ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (ENERJİSA ve TEİAŞ) sınırların bilhassa ormanlık alanlardan geçen kısımlarında gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü önlemi alarak gerektiğinde güç kesintisi uygulayacaktır.

“TÜM BELEDİYELERİMİZ ÇÖP TOPLAMA ALANLARI ETRAFINDA MÜDAFAA BANDI OLUŞTURACAK”

-Tüm belediyelerimiz orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanlarıçevresinde müdafaa bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (Dozer, Loder, Kepçe) hazır bulunduracaktır. Demiryolu kenarları, piknik alanları, turistik alanlar, meskûn mahaller, her türlü tesis ve ziraat yerleri üzere özel yangın tehlikesi oluşturan alanların etrafında emniyet yolu ile şerit açılması sağlanacaktır.

“RİSKLİ ALANLARDA BULUNANLARIN İLGİLİ VE YETKİLİSİNE KENDİ ÖNLEMLERİNİ ALMALARI KONUSUNDA GEREKLİ BİLGİLENDİRME VE İHTARLAR YAPILACAKTIR”

-Kaymakamlıklarımız ve Orman Bölge Müdürlüğü uyumunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan kontrol grupları faal bir halde nezaret ve kontrol yapacaktır. Drone, KGYS vb. vasıtalarla yapılan izleme ve müşahede faaliyetleri artırılacaktır. Tüm bağlantı araçları kullanılarak vatandaşlarımızın orman yangını riski konusunda bilgilendirilmesi ve uyarılması sağlanacaktır. Olası orman yangınından etkilenebilecek, özel önlemler alınması gereken yerleşim yerleri, kritik yapı, fabrika, depo ve gibisi alanlar belirlenecek; riskli alanlarda bulunanların ilgili ve yetkilisine kendi önlemlerini almaları konusunda gerekli bilgilendirme ve ihtarlar yapılacaktır. Mahalle muhtarlıklarımız, ormanların yangınlara karşı koruması için gerekli önlemlerin alınması ve vatandaşların uyarılması konusunda dikkatli ve hassas olacaktır.

-Gerekli hallerde ilçe kaymakamlarımızın buyruğuyla, tüm kamu ve özel bölüm imkanları kullanılarak her türlü araç gereçle, Orman Bölge Müdürlüğünün uyumunda yangına karşı en tesirli biçimde müdahale edilmesi sağlanacaktır.

Yukarıda belirtilen karar ve tedbirlere ters hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve isimli süreç yapılacaktır.”