Araç Sarjında 'Yeşil İstasyon' Düzenlemesi

Araç Sarjında ‘Yeşil İstasyon’ Düzenlemesi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) hazırlanan “Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle, “yenilenebilir güç kaynak garanti evrakı (YEK-G)” ve “yeşil şarj istasyonu” tarifi yönetmeliğe eklendi.

YEK-G evrakı, tüketiciye tedarik edilen elektrik gücünün makul bir ölçüsünün yahut oranının yenilenebilir güç kaynaklarından üretildiğine dair delil sağlayan ve ihraç edilen, her biri 1 megavatsaat elektrik üretimine tekabül eden elektronik belgeyi söz ediyor.

Yeşil şarj istasyonu, “elektriğin yenilenebilir güçten üretildiğinin belgelendirilmesi maksadıyla, kelam konusu elektrik gücünün tamamı için YEK-G dokümanı itfa edilen şarj istasyonu” olarak tanımlandı.

Yeşil şarj istasyonlarında, şarj hizmetine mevzu elektriğin tamamı için YEK-G evrakının itfa edilmesi mecburî hale getirildi. Şarj ağı işletmecileri kendi şarj ağında yer alan şarj istasyonlarından tamamını yahut kimilerini yeşil şarj istasyonu olarak belirleyebilecek. Yeşil şarj istasyonları, hür erişim platformunda başka bir renk yahut işaretle gösterilebilecek.

YENİLENEBİLİR GÜÇ KAYNAK GARANTİ SİSTEMİNE ALINDI

EPDK’nin Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Güç Kaynak Garanti Evrakı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği de Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna nazaran, şarj ağı işletmeci lisansı sahibi hukukî bireylerin de yenilenebilir güç kaynak garanti sistemine iştiraki sağlandı.

Yönetmelik değişikliğiyle, şarj ağı işletmecileri tarafından şarj hizmetine bahis elektrik gücünün belli bir ölçü yahut oranının, yenilenebilir güç kaynaklarından üretildiğinin ve YEK-G vasıtasıyla belgelendirildiğinin, fatura ve/veya diğer bir bildirim aracıyla açıklanması gerekiyor.

Düzenlemeyle, YEK-G sistem kullanıcısı ve/veya piyasa iştirakçisi olan şarj ağı işletmecileri, üretim lisansı sahibi sistem iştirakçilerine tanınanlar hariç olmak üzere kelam konusu yönetmelikle yol ve asıllar kapsamında sistem kullanıcılarına ve piyasa iştirakçilerine tanınan hak ve yükümlülüklere sahip oldu.

Şarj ağı işletmecileri, yeşil şarj istasyonlarından şarj hizmeti alan kullanıcılara YEK-G dokümanlarını itfa ve ifşa etmekle yükümlü kılındı.

Öte yandan, YEK-G Sistemi ve Organize YEK-G Piyasası İşletim Yöntem ve Asıllarında Değişiklik Yapılmasına Dair Yordam ve Temeller da Resmi Gazete’de yayımlandı.

Değişiklik kapsamında, şarj ağı işletmecileri, YEK-G sistemi iştirak mutabakatını imzalayarak sistem kullanıcısı ve organize YEK-G piyasası iştirak muahedesini imzalayarak piyasa iştirakçisi olabilecek.