Artırım Görüşmelerinde Kritik Gün Yarın

Artırım Görüşmelerinde Kritik Gün Yarın

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu kontrat görüşmelerinde 1 Ağustos’ta başlayan süreç Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığının konut sahipliğinde devam ediyor.

Hizmet kollarına ilişkin taleplerin tasnifi ve müzakeresi, kamu vazifelilerinin geneline ait taleplerin ön müzakeresiyle ilerleyen görüşmelerde, Kamu Patron Heyetinin 14 Ağustos’ta birinci artırım teklifini sunmasıyla pazarlık evresine geçilmişti.

2024’ün birinci altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025’in birinci altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5’ten oluşan artırım teklifini kâfi bulmayan sendikalar, Kamu Patron Heyetine yeni teklif davetinde bulunmuştu.

Bir yandan memur ve memur emeklisi yapılacak yeni artırım teklifine odaklanmışken, öteki yandan hizmet kollarının talepleriyle ilgili müzakerelere de devam ediliyor.

Memur-Sen 2024 yılı için yüzde 70 artırım talep etmişti

Toplu mukavele masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için üçer aylık periyotlar prestijiyle refah hissesi dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.

Konfederasyon, 2025 için ise altışar aylık devirler prestijiyle refah hissesi dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 artırım talep etmişti.