Avuç içindeki çizgiler neyi gösterir? Bir insanın hayatı avucunun içine yansır...

Avuç içindeki çizgiler neyi gösterir? Bir insanın hayatı avucunun içine yansır…

Sağ avuçtaki çizgiler ile sol avuçtaki çizgiler her beşerde bir dereceye kadar farklılık gösterir. Sol taraftaki çizgiler programlanmış çizgilerdir. Sağ avuç içindeki çizgiler, insanın hayatı boyunca yaptığı faaliyetler sonucunda ortaya çıkacak olan çizgilerdir.

Elleri iri olanların çok düşünen, çok vakit harcayan beşerler oldukları, küçük elleri olan birinin ise çok etkin, spontane ve huzursuz olduğu rivayet edilir.

Sol elimizin geçmiş ömrümüzü temsil ederken sağ elimizin şimdiki ömrümüzü temsil ettiği söylenir. Lakin, daha etkin olan el hangisiyse o okunur. Yani sol elle yazanlar için sol, sağ eliyle yazanlar için sağ el.

El falında ki çizgiler nettir. Doğuştan oluşur Buna istinaden de El falı bir ömür tablosudur .Günlük içilen kahve üzere haller değişmeyecektir. Nettir .El falında daha fazla ayrıntıya girebilmek için el çizgilerini bilmeniz gerekiyor. Elde temel çizgiler bulunur. Hayat, akıl ve kalp çizgileridir. Bununla birlikte her elde bulunmayan yazgı ve şöhret çizgileri de vardır. Hayat çizgisi sıhhat ve canlılığı söz eder. Baş parmağın alt kısmından başlayarak bileğe kadar uzanır.

El falı 4 ana çizgiye sahiptir.
1’inci, başparmağın tümseğinin etrafında dönen çizgidir. Hayat çizgisi olarak da isimlendirilir. Bu hayat çizgisine dikkat ederek hayatı boyunca sıhhatinin nasıl olacağını, ömrünün nasıl geçeceğini, ömrünün kısa mı uzun mu olacağını bilebilirsiniz. Bu çizginin uzunluğu nihayetinde bir kişinin hayatını yansıtır. Hayat kısa ve uzun olarak hesaplanabilir. Ortalama olarak her 1 mm 1 yıla eşittir. Diyelim ki bu çizgi 7 cm ise bu ömür yaklaşık 70 yıllık bir süreyi kapsıyor demektir. 80-90 cm ise yaklaşık 80-90 yıl demektir. Bu çizgi ne kadar hürse, o kadar netse, dağınıklık yoksa göstergeyi belirlemek o kadar gerçek olur. Burada bir noktaya dikkat etmek gerekiyor. Ömür uzunluğunu belirlemek için iki elinize de bakmanız gerekir. Hem sol hem de sağ çizgiler kırılırsa, bu hakikaten de o kişinin ömrünün kısa olacağına işarettir. Lakin bu tıp iddialarda bir de etik sorunu vardır. Bir falcı, kısa ömürlü bir bireye acı gerçeği direkt söylememelidir. Bu etik değil. Bu o bireye ruhsal bir darbe olabilir ve hayatının yarıda kesilmesine neden olabilir.

2.diğer çizgi parmak köklerine paralel uzanan uzun bir çizgidir. Sol tarafta, topuk parmağın alt kısmının yaklaşık 1 yahut 1,5 cm altından başlar. Ve enine olarak işaret parmağına kadar uzanır. Bazen avucun ortasındadır. Buna kalp çizgisi denir. Yahut buna irtibat sınırı diyorlar. Bu, insanların iç dünyasını, duygusallığını, diğerleriyle irtibat kurma yeteneğini gösteren bir çizgidir. Bu çizgi ne kadar ek ağaç kolları üzere kollar oluştursa da bu, kişinin ruhen diğerlerine daha yakın, toplumsal olduğunun bir işaretidir.

3.çizgi başparmak ile işaret parmağı ortasında başlar ve avuç içi işaret parmağına gerçek uzanır ve üstteki kalp çizgisine paralel uzanır.Bu çizgiye zihin çizgisi ve akıl çizgisi de denir. Kimi insanlarda bu çizgi istikrarlıdır, bir diğerinde duyulara olan tercihi, başkasında ise akla itimadı gösterir. Bu akıl sınırının uzunluğu ve derinliği, bilhassa sonlara gerçek bozulmamış olması, kişinin aklının, aklının ve fikrinin mahallî olacağına ve bilhassa yaşlılık devrinde entellektüel özelliklerini koruyacağına işaret eder. Sonlara hakikat bu çizgi kırılırsa, birkaç modüle bölünürse, bu kişinin yaşlanınca bir ölçüde aklını kaybedeceğini ve ruhsal sıkıntılar yaşayacağını gösterir.

Bu çizgilerden 4’üncüsü birçok beşerde açıkça görülen yazgı çizgisidir. Yazgı çizgisi, elin bilekle birleştiği yerden orta parmağa hakikat yönlendirilen çizgidir. Bu çizgi ne kadar düz ve net ise, rastgele bir eğrilik yahut kırılma yoksa kişinin ömrünün sıkıntısız, rahat ve sıhhatinin uygun olduğuna işaret eder. Eline bakan bir insan var ve hayatında hiç zorluk çekmemiş üzere görünüyor. Her şey kolaylıkla yapıldı. Lakin mukadderat çizgisi çatlaklarla, kesiklerle, tümseklerle dolu beşerler da var. Hayatı inişli çıkışlı ve çalkantılı olacaktır.

Yukarıda listel.nen satırlar temel satırlardır. Bu 4 hatta ek olarak öteki sınırlar da vardır. Bu çizgiler sabit sınırlar değildir. Bazen görünmez, bazen açıktır.
Yüzük parmağının ucu ile kalp çizgisi ortasında, yüzük parmağının kenarında kalp çizgisine paralel bir çizgi vardır. Buna evlilik çizgisi, evlilik çizgisi denir. Bazen 2-3 satır oluyor bazen daha fazla. Bu, o kişinin yasal yahut yasadışı 2-3 evliliği olacağı manasına gelir. Yani evlilik sayısını gösterir. Yahut gayri yasal evliliği de gösterir. Üzerinde dikey bir çizgi yahut çizgiler var. Bu çizgiler çocuk sayısını göstermektedir.
Bu çizgilere baktığınızda bir insanın kaç defa evlendiğini ve bu aile hayatlarının uzun mu kısa mı olduğunugörebilirsiniz . Çocukların kız mı erkek mi olacağını bilmek mümkündür. Hatta bir şahsa bakıp evlilik dışı bağı olup olmadığını anlayabilirsiniz. Aile hakkında küçük ayrıntıları da öğrenebilirsiniz. Avuç içi çizgilerine bakarak, bir kişinin ticaret maharetlerinin ne kadar güzel olduğunu da anlayabilirsiniz. Yüzük parmağının altında kişinin sanata ve edebiyata yatkınlığını gösteren çizgiler bulunur. Bazen beşerler bu yeteneklere sahiptir. Fakat bunu engelleyen çizgiler var. Ayın yüksekliği denilen yer olan işaret parmağının altından bileğe kadar da çizgiler vardır. Bunlar birebir vakitte insanların uzak seyahatlerini, yurt dışı seyahatlerini ve düşlerini da gösterir.

Evlilik çizgisinin teyidi diğer bir işaret tarafından bulunur. İşaret parmağının avuç içindeki yükselti alanında artı işaretli 2 yahut 1 çizgi olabilir. Bu, evlilik sayısının bir işaretidir. Ayrıyeten kişinin kaç yaşında aile kuracağını da belirlemek mümkündür. Çizgiler çok ve karışık olduğundan, bir kişinin hayatını varsayım etmek zorlaşır
Hayat çizgisinden yüzük parmağına kadar bir çizgi yükselir. Bu çizgi sıhhat çizgisi yahut karaciğer çizgisidir.Bu çizginin ne kadar düz olması karaciğer ve sindirim organlarının sağlıklı olduğunun işaretidir.

Parmakların altındaki şişliklerin de özel manaları vardır. Örneğin, işaret parmağının altındaki zirve ne kadar dışbükey ve yüksekse, kişinin şahsî benliği ve saygınlığı o kadar yüksektir. Yani kişi, ferdî haysiyetinin diğerleri tarafından ezilmesine müsaade vermez. Ve altındaki tümsek ne kadar yüksekse,kişi mesleğinde o kadar ileri sarfiyat. Yani orada tam karşıtı oluyor, insan nefsini ne kadar korursa makam kademelerindeki terfisi o kadar düşüyor. Bazen bir kişinin birçok evlilik çizgisi vardır.

Çok ince noktalar görülebilir. Avuç içinde, işaret parmağının altında hilal halinde bir çizgi vardır. Lakin hepsini söylemek gerekli mi? Bu ne kadar yararlı olabilir? Bir falcı bu hususta dikkatli olmalıdır. Gerektiği kadar söylenmesi tavsiye edilir.

Mali durum parmaklara da yansır. Yani yüzük parmağı işaret parmağından uzunsa o kişinin maddi garantisi kafidir. Yüzük parmağının uzunluğu, yüzük parmağının son çizgisinin üzerine çıkarsa, bu kişi kâfi konuşma yeteneğine ve fikirlerini tabir etme yeteneğine sahiptir. Diğerlerini ikna etme yeteneğine sahiptir.

Başparmağın durumuna da dikkat etmek gerekir. Başparmağın birinci çizgisi, bir kişinin zekasının bir göstergesidir. İkincisi, iradesinin bir göstergesidir. Akıl ve irade zayıfsa, o kişinin başparmağı çok küçüktür. Son derece zalim insanlarda, yabanî tabiata sahip insanlarda, başparmak kaba, deforme olmuş ve çok büyüktür. Bu beşerler şiddete eğilimlidir, diğerlerine karşı nefret, kabalık ve zayıflıkla doludur. Bu tıp beşerler suça eğilimlidir.
Genel olarak parmakların haline dikkat etmeniz gerekiyor. Örneğin: Cimri insanlarda parmaklar birbirine gerçek bükülür. Kimi bireylerde yüzük parmağı ve orta parmak çok derecede bükülür. Bu cins insanların çok zımnî bir sırrı vardır.