Ek MTV Silme Süreçleri Nasıl Yapılır?

Ek MTV Silme Süreçleri Nasıl Yapılır?

Bu yıl zelzele hasebiyle bir keze mahsus olmak üzere 2 sefer ödenecek olan MTV için karar, torba maddede oylanarak maddeleşti.

Ek MTV, 2023 için uygulanan MTV kadar olacak. Ek MTV’nin birinci taksiti, ağustos sonuna kadar, ikinci taksiti de kasım sonuna kadar ödenecek.

Deprem bölgesinde zelzele tarihinde kayıtlı taşıtların sahipleri ile zelzele nedeniyle yıkılan yahut ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların sahipleri ve sarsıntı nedeniyle eşi yahut birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden şahıslar ek MTV ödemeyecek.

Ek MTV Silme Süreçleri Nasıl Yapılır?

  • Adım adım aşağıdaki süreçleri tamamlayarak ek MTV silme süreçlerini gerçekleştirebilirsiniz.
  • İnteraktif vergi dairesine E-DEVLET şifresiyle giriniz
  • Tüm vergi dairelerini seç. Oradan plakanın vilayetini seç. Plakanın bağlı olduğu vergi dairesini seç.
  • xx yyyy zz plakalı aracımdan ötürü dairenizde kayıtlıyım. plakama Ek MTV tahakkuk ettirilmiştir. Sarsıntı bölgesinde ikamet ediyor olmam nedeniyle mağdur durumdayım. Bundan ötürü EK MTV nin silinmesini istiyorum. Gereğini arz ederim.
  • çılan kısma telefon numarası yaz. Gelen şifreyi ekrana yaz, KAYDET.