Gözler, bir kişinin acı çeklip çekmediğini ortaya çıkarabilir...

Gözler, bir kişinin acı çeklip çekmediğini ortaya çıkarabilir…

Bu durumda, anahtar gözlerde yatıyor. Spesifik olarak, yeni araştırma, göz bebeklerinin daralmasına ve genişlemesine bağlı olarak afantazinin tespit edilebileceğini sav ediyor. İnsan gözü parlak ışığa maruz kaldığında gözbebekleri daralır. Karanlıkta olduğumuzda, retinaya daha fazla ışık girmesine müsaade vermek için genişlerler. Lakin, göz bebeklerimizin farklı bilişsel misyonlara bağlı olarak boyutlarını değiştirebildikleri bilinmektedir.

Avustralya’daki araştırmacılar, iki kümeye ayrılan iştirakçileri test etti. Birincisi, başlarında olağan olarak manzaralar oluşturabildiklerini tez eden 42 kişiyi içeriyordu. İkincisi afantaziden muzdarip insanları içermekteydi. Hepsinden gri bir art plan üzerinde açık ve koyu biçimlere sahip imajları gözlemlemeleri istenir.

Her iki kümedeki insanların gözbebekleri, her iki imaj çeşidi için tipik bir biçimde genişledi ve küçüldü. Fakat araştırmacılar onlardan birebir manzaraları gözleri açık bir biçimde hayal etmelerini istediğinde farklı bir şey keşfettiler. Birinci kümedeki insanların gözbebekleri eskisi üzere küçülür ve genişlerken, ikinci kümenin (yani afantazi olduğu söylenen) göz bebeklerinin boyutları kıymetli ölçüde değişmez.
Araştırmacılar, “Sonuçlarımız, öğrencilerin zihnimizdeki görsel bir manzaranın parlaklığına ve gücüne reaksiyon verdiğine dair yeni deliller sağlıyor – bu imaj ne kadar güçlü ve parlaksa, gözbebeği reaksiyonu o kadar büyük” diye yazıyor.
Kişi istemsiz olarak göz bebeklerini küçültür ve büyütür. Bu nedenle, bu çalışma afantazi tanısı için yeni ve tarafsız bir metot sunmaktadır.

Çalışmanın küme önderi fizyolog Joel Pearson, “Birinin hakikaten [aphantasia]’dan muzdarip olup olmadığını söyleyebilecek … objektif bir fizyolojik test oluşturmaktan bir adım uzaktayız” diyor.

Araştırmacılar ayrıyeten, daha parlak imgeler hayal edebilen şahısların gözbebeklerini daha fazla daralttığını yahut büyüttüğünü de buldular.