Her Dileği Yerine Getiren ‘Alaaddin’ Yoksa Gerçek Miydi?

Her Dileği Yerine Getiren ‘Alaaddin’ Yoksa Gerçek Miydi?

Sitenin Fransızca versiyonunda yer alan haberde, Suriye’nin Halep kentinden olan Hanna Diyab’ın, ünlü masalı yazarken kendi kıssasından ilham aldığı lisana getirildi. Maruni bir Hristiyan olan Diyab’ın öyküyü, Fransız mütercim Antoine Galland’a aktardığı ve Galland’ın da öyküyü 18. Yüzyıl’da “Binbir Gece Masalları”na eklediği aktarılıyor. Fransız şarkiyatçı ve arkeolog Antoine Galland, “Binbir Gece Masalları’nı Avrupa’da birinci çeviren kişidir. Galland’ın çevirisi, 1704 ile 1717 yılları ortasında 12 cilt olarak yayımlanmıştı.

‘BİNBİR GECE MASALLARI’NDA YER ALIYOR

18. Yüzyıl’dan günümüze en kıymetli masallardan biri olan “Binbir Gece Masalları”nda yer alan Alaaddin yeterli kalpli bir figür. Kıssa de Alaaddin’in, içinde hapsedilmiş bir cin yer alan bir yağ lambası bulması ve hayatını değiştirmesini husus alır. Dünyada en çok bilinen ve anlatılan masallardandır. Antoine Galland’ın aktardığı hikaye, Çin’de geçmektedir lakin bir Orta Doğu atmosferi görülür. Hikayenin uyarlamalarının bir kısmında art plan Çin değil, bir Orta Doğu ülkesi olarak düzenlenmiştir.