Her parmak bir organı işaret eder…

Her parmak bir organı işaret eder…

Parmaklarımızı sıkarak ilgili olduğu organlara sinyal gönderdiğimizde organlar frekanslarını tekrar eski düzgün titreşir hale getirecek ve sıhhatiniz da otomatik olarak düzelmeye başlayacaktır. Derin bir nefes alıp parmaklarınıza 5 dakika baskı uygulamanız kafidir. Tüm parmaklara uygulandığında “Total” bir sıhhat oluşturulabileceğini unutmayın…

BAŞ PARMAKLAR

*Mide akıl ve zekayı temsil eder.

İç/Dış beslenme- Mide- Eş organı Dalak

Mide ve dalak güç akışını bozan tavırlar dalgınlık, kaygı, telaş, kuruntudur.

*Dalak, güneş gücünün giriş kapısıdır.

Fiziksel ve duygusal meseleler; iştahsızlık, mide rahatsızlığı, karın ağrısı ve şişliği, yorgunluk, soluk cilt, sonluluk, baş ağrısı

Organları: mide organları

Duygular: depresyon ve kaygı

İŞARET PARMAKLARI

Organlar: böbrekler ve mesane

Akışı sağlar, durağanlıktan çıkarır-Mesane(idrar kesesi)- Eş organı Böbrek

*Gözyaşlarımızı ve endişelerimizi uzaklara götürür.

İdrar kesesi ve böbreğin akışının bozulmasına neden olan tavır Kaygıdır.

*Böbrek işlev gücü kişisel gelişim için hayat özüdür.

Duygular: hayal kırıklığı, kaygı, zihinsel gerginlik

Fiziksel semptomlar: eklem ve kas ağrısı, diş ağrısı, bağımlılık ve örnekleme.

ORTA PARMAKLAR

İç denge-Karaciğer- Eş organ Safra kesesi-

*Karaciğer, ruhları vücuda bağlar.

Öfke, kızgınlık, sonluluk, nefret, hayal kırıklığı Karaciğer ve Safra kesesinin gücünü bozar.

*Safra kesesi objektif fikrin vücududur. İnsanoğlunun ferdî kararlarını ve zihinsel reaksiyonlarını istikrarlar.

Fiziksel ve duygusal problemler; Dolanım sorunları, adet sorunları, görme sorunları, yorgunluk, migren, baş ağrısı, boyun ağrısı, baş dönmesi, kulak çınlaması, ense sertliği, yüzün ön kısmında kırmızı lekeler, karın ağrısı, şişliği ve ishal ile kabızlık.(öfkenin neden olduğu durumlar)

Organlar: karaciğer ve safra

Duygular: baş karışıklığı, öfke, sinirlilik

Fiziksel belirtiler: dolanım sıkıntıları, adet sıkıntıları, göz ve görme meseleleri, yorgunluk, migren, baş ağrıları.

YÜZÜK PARMAKLARI

*Zihin üzere bağırsaklar da pak tutulmalıdır

Akciğer-Eş organı Kalın bağırsak

Enerji, canlılık-Akciğer, kalın bağırsak

Elem, sıkıntı, ıstırap,hüzün, pişmanlık, Akciğer, ve kalın bağırsağın gücünü bozar.

*İnsanoğlunun her kanısının, her sözünün ve her aksiyonunun kaydı akciğerlerinde tohuma taşınmak üzere kana geçer.

Fiziksel ve duygusal sıkıntılar; üzere nefes darlığı, yorgunluk, göğüs rahatsızlık hissi, depresyon ya da ağlama, Sindirim sorunu, kulak, teneffüs problemleri, derin cilt hastalıkları

Organlar: akciğerler ve kalın bağırsak

Duygular: olumsuzluk, hüzün, reddedilme korkusu

Fiziksel semptomlar: zayıf sindirim, kulak çınlaması, astım üzere nefes almada zorluk, derin cilt değişiklikleri.

KÜÇÜK PARMAKLAR;

Kalp-Eş organı İnce Bağırsak

*Beden kalbin içindedir, tıpkı meşe ağacının meşe palamudunun içinde olması gibi…

Sezgisel bilgi,Kaslar, iskelet sistemi, Kalp ve ince bağırsak

-mış üzere yapma, öz hürmet eksikliği, güvensizlik, eleştirmek, yargılamak kalp ve ince bağırsak gücünü bozar.

*Aydınlanmaya götüren araç, ince bağırsaklar…

Organları: kalp ve ince bağırsak

Duygular: güvensizlik, tasa, değersizlik hissi

Fiziksel belirtiler: tansiyon sıkıntıları, kalp sıkıntıları, boğaz ağrısı, kemik ve hudut sistemi sıkıntıları. Mükemmel bir güç…

AVUÇ İÇİ

Dış dengeleyici-Diyafram, Göbek deliği

*Diyafram; hayatın kendisinin kaynağı

Diyafram akışında olduğu üzere, göbek deliği akışının istikrarının bozulmasına neden olan tavırlar da ümitsizlik, çöküntü ve depresyondur.

*Göbek deliği, tüm organların muhafızıdır.

Duygusal problemler; Derin depresyon.