Kiracılara makus haber! Emsal karar çıktı, konuttan çıkarılabilirsiniz!

Kiracılara makus haber! Emsal karar çıktı, konuttan çıkarılabilirsiniz!

Türkiye’de barınma krizi sorunu daha da büyüyor. Her geçen gün artan bu kriz kiracılar ile konut sahiplerini sık sık karşı karşıya getiriyor. Bu sorun vakit zaman istenmeyen olaylara da neden oluyor. Kiracılar ve konut sahipleri ile alakalı olarak Yargıtay’dan çıkan emsal bir karar yaşanan sorunları daha da büyütecek.

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ İÇİN YENİ KARAR

Ev sahipleri konutlarını kiraya verirken kiracılarından tahliye taahhütnamesi alıyorlar. Bu halde 1 yıl dolduğunda kolay bir halde kiracı konuttan çıkarılıyor ve yerine daha yüksek bir kira bedeli ile yeni kiracı bulunuyor. Bu uygulamaya karşı tahliye taahhütnamelerinin geçerliliklerine ait birtakım mahkeme kararları olmuştu. Mesken sahiplerinin her aldıkları tahliye taahhütnamesi geçerli olmuyordu.

Uygulamaya nazaran tahliye taahhütnamesi kiracıdan bir ön kaide koşularak alınamıyordu. “İmzalamazsan konutu kiralamam” üzere bir hal ile alınan tahliye taahhütnamesi geçersiz oluyor. Bunun yanında mesken sahibi tarih kısmı boş bırakılan tahliye taahhütnamesi aldığında bu da hukuken geçersiz sayılıyordu. Hatta kimi mahkeme kararlarında Mayıs 2024’te konuttan çıkılacak formunda ucu açık tarihler bile geçerli olmuyor ve net tarih yazılması gerekiyordu. Artık bu sistem büsbütün değişecek. Yargıtay 6. Ceza Dairesi aldığı emsal bir karar ile kiracılara adeta darbe vurdu.

Yargıtay’ın önüne giden evraka mevzu olan olayda Antalya’da meskenini kiraya veren bir konut sahibi şimdi kiracısı konutu tutmadan tahliye taahhütnamesi vermesini istedi. Kiracı da tarihi boş bırakılan bu tahliye taahhütnamesini imzaladı. 1 yılın sonunda ise mesken sahibi kiracısından konuttan çıkmasını istedi. Kiracı yasal hakkına güvenerek mahkemede haklı çıkacağını düşündü ancak meskendeki hesap çarşıya uymadı.

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ GEÇERLİ SAYILDI!

Yasal olarak tahliye taahhütnamesinin alınma biçimi ve tarih kısmının boş olması bu belgeyi geçersiz sayması gerekiyordu. Lakin Yargıtay 6. Ceza Dairesi bu durumdan kiracıyı sorumlu tuttu. Bu karara nazaran şayet kiracı tarih kısmı boş olmasına karşın tahliye taahhütnamesini imzalamışsa ileride tarih kısmının ne halde olacağını bilmese dahi sorumludur. Bu sorumluluğun yükümlülüklerini de yerine getirmek kiracının yükümlülüğüdür kararına varıldı.

TÜM KİRACILARI İLGİLENDİRİYOR