Korkutan Açık: 7 Ayda 74 Milyar Dolar

Korkutan Açık: 7 Ayda 74 Milyar Dolar

Dış ticaret açığı temmuz ayında yüzde 15,7 artışla 12,38 milyar dolar olurken, birinci 7 aylık açık yüzde 18,2 artışla 73,6 milyar dolara ulaştı.
Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ait dış ticaret datalarını açıkladı.
Buna nazaran, 2023 yılı temmuz ayında geçen yılın tıpkı ayına nazaran; İhracat, yüzde 8,4 oranında artarak 20 milyar 93 milyon dolar, ithalat, yüzde 11,1 oranında artarak 32 milyar 476 milyon dolar, dış ticaret hacmi, yüzde 10,0 oranında artarak 52 milyar 569 milyon dolar olarak gerçekleşti.


Dış ticaret hacmi yüzde 2,8 arttı

2023 yılı Ocak-Temmuz devrinde geçen yılın tıpkı devrine nazaran; İhracat, yüzde 0,6 oranında azalarak 143 milyar 435 milyon dolar, ithalat, yüzde 5,1 oranında artarak 217 milyar 52 milyon dolar, dış ticaret hacmi, yüzde 2,8 oranında artarak 360 milyar 487 milyon dolar oldu
2023 yılı Temmuz ayında geçen yılın tıpkı ayına nazaran; ihracatın ithalatı karşılama oranı 1,5 puan azalarak yüzde 61,9 olarak gerçekleşti.
Enerji bilgileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 9,7 puan azalarak yüzde 68,8 olurken, güç ve altın bilgileri hariç tutulduğunda ise, ihracatın ithalatı karşılama oranı 9,6 puan azalarak yüzde 75,5 oldu.


En fazla ihracat Almanya’ya yapıldı

Temmuz ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Almanya (1 milyar 677 milyon dolar), İtalya (1 milyar 103 milyon dolar) ve ABD (1 milyar 101 milyon dolar) oldu. İhracatta en çok hisseye sahip birinci 10 ülkenin toplam ihracat içerisindeki hissesi yüzde 48,0 oldu.
Temmuz ayında en fazla ithalat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Çin (4 milyar 602 milyon dolar), Rusya Federasyonu (3 milyar 736 milyon dolar) ve Almanya (2 milyar 841 milyon dolar) oldu. İthalatta en çok hisseye sahip birinci 10 ülkenin toplam ithalat içerisindeki hissesi yüzde 62,4 oldu.
Temmuz ayında en fazla ihracat yaptığımız ülke kümeleri sırasıyla; Avrupa Birliği (AB-27) (8 milyar 627 milyon dolar), Yakın ve Ortadoğu Ülkeleri (3 milyar 398 milyon dolar) ve Başka Avrupa Ülkeleri (3 milyar 30 milyon dolar) oldu.
Temmuz ayında en fazla ithalat yaptığımız ülke kümeleri sırasıyla; Avrupa Birliği (AB-27) (10 milyar 29 milyon dolar), Asya Ülkeleri (8 milyar 648 milyon dolar) ve Öteki Avrupa Ülkeleri (7 milyar 348 milyon dolar) oldu
Temmuz ayında Geniş Ekonomik Kümelerin (BEC) sınıflamasına nazaran, en çok ihracat 10 milyar 313 milyon dolarla (yüzde 1,2 artış) “Hammadde (Ara malları)” kümesinde yapılırken, bu kümesi sırasıyla 6 milyar 762 milyon dolarla (yüzde 8,0 artış) “Tüketim Malları” ve 2 milyar 448 milyon dolarla (yüzde 29,3 artış) “Yatırım (Sermaye) Malları” kümeleri takip etti.


En çok ihracat imalat sanayi sektöründe

Temmuz ayında Geniş Ekonomik Kümelerin (BEC) sınıflamasına nazaran, en çok ithalat 22 milyar 622 milyon dolarla (yüzde 3,9 azalış) “Hammadde (Ara malları)” kümesinde yapılırken, bu kümesi sırasıyla 5 milyar 124 milyon dolarla (yüzde 54,7 artış) “Yatırım (Sermaye) Malları” ve 4 milyar 715 milyon dolarla (yüzde 99,7 artış) “Tüketim Malları” kümeleri takip etti.
Temmuz ayında bölümlere nazaran ihracatın hissesi sırasıyla; İmalat Sanayi yüzde 92,9 (18 milyar 676 milyon dolar), Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık bölümü yüzde 5,0 (1 milyar 10 milyon dolar), Madencilik ve Taş Ocakçılığı kesimi yüzde 1,6 (314 milyon dolar) oldu.
Temmuz ayında bölümlere nazaran ithalatın hissesi sırasıyla; İmalat Sanayi yüzde 84,5 (27 milyar 447 milyon dolar), Madencilik ve Taş Ocakçılığı kesimi yüzde 9,2 (2 milyar 995 milyon dolar), Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık bölümü yüzde 3,5 (1 milyar 123 milyon dolar) oldu.