MEMUR-SEN: Birinci yıl yüzde 70, ikinci yıl yüzde 40 olmak üzere toplamda yüzde 110 teklifle masaya gelmiş durumdayız

MEMUR-SEN: Birinci yıl yüzde 70, ikinci yıl yüzde 40 olmak üzere toplamda yüzde 110 teklifle masaya gelmiş durumdayız

Memur-Sen Genel Lideri Ali Yalçın, kamu toplu kontrat görüşmeleri başlamadan evvel bugün Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı önünde açıklama yaptı. Yalçın, şunları söyledi:

“TEKLİFLERİMİZ GÜNÜN KURALLARINA UYGUN, MAKUL TEKLİFLER”

“4 milyonu bulan kamu vazifelisi, 2 milyon 300 bini aşan memur emeklisi olmak üzere 6 milyonun üzerinde insanı, 4 kişilik aileyi baz alırsanız 25 milyonu direkt ilgilendiren, lakin bütün milletimizi de dolaylı olarak ilgilendiren bir süreç. Memur-Sen, 11 hizmet koluyla masanın muhatabı, yetkili sendikalarıyla yetkili konfederasyon olarak sürece ait teliflerini evvelce kamuoyuyla buluşturmuş durumda. Tekliflerimiz, piyasa gerçeklerini, enflasyonist ortamı, Merkez Bankası’nı en son gayelerini revize ettiği sayıları dikkate alarak değerlendirildiğinde günün kaidelerine nazaran uygun, makul teklifler.

“BİRİNCİ YIL YÜZDE 70, İKİNCİ YIL YÜZDE 40 OLMAK ÜZERE YÜZDE 110 TEKLİFLE MASAYA GELMİŞ DURUMDAYIZ”

Birinci yıla, refah hissesi dahil olmak üzere, 3’er aylık devirler halinde teklifte bulunduk. İkinci yıla, 6’şar aylık teklifler biçiminde teklifimizi sunduk. 3’er aylık teklif getirmemizin ana nedeni, enflasyonist ortamın memuru bu manada alım gücü zafiyetine uğratmaması. Enflasyondan kaynaklı olarak yaşanabilecek alım gücü düşüklüğünün, fiyatlardaki erimenin tedbirinin hızlışekilde alınması noktasında bir sigorta misyonu görecek. İkisinde de refah hissesi olarak bir talebimizi kayıt altına aldık, bunun üzerinden müzakere sürecimizi yürüteceğiz. Toplamda, birinci yıl yüzde 70, ikinci yıl yüzde 40 olmak üzere yüzde 110 teklifle masaya gelmiş durumdayız. 936 teklif var masada. Zira kamu geniş bir alan, birçok spesifik problemleri var. Bu taleplerin de en değerli tahlil mercii toplu kontrat masasıdır.

“TOPLU MUKAVELE ÖMÜRÜZ ARTIK MEMUR SENDİKACILIĞININ BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMIYOR, BUNU DA MASA GÜNDEMİNE GETİRECEĞİZ”

Toplu Kontrat Yasamızın, 4688 sayılı Yasamızın artık memur sendikacılığının beklentilerini karşılamadığını, bunun revize edilmesini, UluslararasıÇalışma Örgütü’nün bu manada normlarına uygun hale getirilmesini yeniden masada gündem haline getirecek bir prensip kararı almak için elimizden gelen uğraşı göstereceğiz. Kamu işçi sistemindeki fiyat adaletsizliği ve bununla bir arada unvan, yetki, sorumluluklara ait fiyatların birebir oranda olmaması konusundaki adaletsizliği, masada değerli gündemler ortasında tutacağız. 1’inde başlayan bu süreç 31’i prestijiyle hakem süreci dahil olmak üzere bitecek; kâfi vakit dilimi değil. 11 hizmet kolunun ve genel kontratın, 936 teklifin tamamını bu kadar kısa mühlet içerisinde bitirmek konusunda harika bir trafik yürüyecek. Maddedeki çarpıklığa vurgu yapmamızın nedenlerinden birisi de bu.”