Merkez Bankası’ndan Kur Muhafazalı İçin Yeni Adım

Merkez Bankası’ndan Kur Muhafazalı İçin Yeni Adım

Hürriyet‘ten Sevinç Karanfil‘in haberine nazaran, kamu bankaları evvelki gün KKM dönüşleri nedeniyle dolar satışı yapmıştı. Bunun üzerine Merkez Bankası yeni bir karar alarak özel bankaların da döviz teminini karşılama kararı aldı.

Merkez Bankası’nın özel bankalara KKM dönüşü için ödeyeceği dövizde asgarî süreç fiyatı 500 bin dolar/avro olacak. Süreç bilgileriyle ilgili her türlü uyuşmazlıkta telefon görüşmeleri kayıtları temel alınacak.

Minimum süreç meblağı 500 bin dolar/avro olarak belirlendi

Merkez Bankası’nın bankalara dün gönderdiği talimatta uygulama şöyle anlatıldı:

Talimatta kur muhafazalı mevduat (KKM) hesap sahiplerinin vade tarihinde hesaplarını yenileme ilgilerinin devam etmekle birlikte vade sonunda döviz talep etmeleri halinde döviz piyasasında likidite gereksiniminin oluşabildiği belirtildi.

Bankaların vade sonunda muhtaçlık duyacakları döviz likiditesinin piyasa şartları çerçevesinde Merkez Bankası’nca direkt karşılanabilmesine ve bankaların döviz likiditesi idaresine dayanak olunmasına karar verildiği de bildirildi.

İşlemler döviz piyasasında süreç yapmaya yetkili tüm bankalarla gerçekleştirilebilecek. Bankalar döviz alım taleplerini döviz piyasalarında süreç yapma yetkisi bulunan bireylerce ve telefon aracılığıyla Döviz Piyasaları Müdürlüğü’ne iletecek. Süreçler için kurul alınmayacak. Teminat ve limit aranmayacak.

Bankalara yapılacak döviz ödemeleri bankaların süreçlere ait yükümlülüklerini yerine getirmesinden sonra gerçekleştirilecek. Süreçler Türk Lirası karşılığında ABD doları yahut avro cinsinden olacak.

İşlemlerde saat 11.00’da Merkez Bankası tarafından ilan edilen döviz alış kurları kullanılacak. Süreçler tam iş günlerinde 13.30-15.00 saatleri ortasında yapılacak. Asgarî süreç fiyatı 500 bin dolar/euro olarak belirlendi.

Merkez Bankası bankaları daha fazla döviz talep etmemeleri istikametinde de uyardı. Talimatta, süreçler sonrasında yükümlülüğünü yerine getiremeyen yahut Merkez Bankası’ndan aldığı döviz fiyatının KKM hesap sahipleri tarafından vade sonunda ilgili bankanın talebinden fazla olduğu tespit edilen bankalara müeyyide uygulanabileceği belirtildi.

İşlem bilgileri ile ilgili her türlü uyuşmazlıkta telefon kayıtlarının dikkate alınacağı kaydedildi. Talimatta, uyuşmazlığın giderilememesi durumunda Merkez Bankası’nın düzenleme ve değerlendirmelerinin temel kabul edileceği de vurgulandı.