Müşterilerin Kan Kümesini Kayıt Altına Alan Spor Salonuna Rekor Ceza

Müşterilerin Kan Kümesini Kayıt Altına Alan Spor Salonuna Rekor Ceza

Bir spor salonuna üyelik yaptıran kişi, üyelik sürecinde aydınlatma yapılmadan ve açık istek alınmadan kan kümesi bilgisinin işlendiğini öne sürerek Şuraya başvurdu.

Başvuruyu inceleyen Şura, kan kümesi verisinin özel nitelikli şahsî bilgi olduğu, açık istek alınmadan bu datanın işlendiği sonucuna ulaşarak, spor salonuna 100 bin lira idari para cezası verdi.

Kurulun kararında, “Kişisel Dataların Korunması Kanunu”nda şahsî dataların ilgili kişinin açık isteği olmaksızın işlenemeyeceğinin belirtildiği, ayrıyeten açık isteğin aranmayacağı durumların da Kanun’da sayıldığı aktarıldı.

Kanun kapsamında özel nitelikli şahsî bilgilerin, ilgilinin açık isteği olmaksızın işlenmesinin yasak olduğuna işaret edilen kararda, bilgi sorumlusunun şahsî dataların hukuka ters olarak işlenmesini ve şahsî bilgilere hukuka ters olarak erişilmesini önlemek, ferdî dataların korumasını sağlamak hedefiyle uygun güvenlik seviyesini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari önlemleri almak zorunda olduğu belirtildi.

Aydınlatma metni sunulmadığı belirlendi

Spor salonunun, üyelik mukavelesi kapsamında işlenen ferdî bilgiler için mukavele metninden başka olarak aydınlatma metni sunmadığına dikkatin çekildiği kararda, mukavelenin birinci sayfasında ilgili kişinin kimlik bilgilerinin yanı sıra sıhhat verisi olan kan kümesi bilgisinin de yer aldığı, özel nitelikli ferdî data olarak sıhhat verisi kategorisinde yer alan kan kümesi bilgisinin spor salonu tarafından işlenmesinin Kanun kapsamında açık istek ile mümkün olduğu belirtildi.

Kararda, spor salonu üyeliği için özel nitelikli ferdî bilgi niteliğindeki kan kümesi verisinin işlendiği ve bu süreç için açık istek alınmadığı kaydedildi.

Spor salonunun, Ferdî Dataların Korunması Kanunu’nun 12’nci unsurunda yer alan “veri güvenliğine ait yükümlülükleri yerine getirmediği” belirtilen kararda, üyelik mukavelesi kapsamında çok sayıda üyenin şahsî datalarının işlendiği, bunlar ortasında özel nitelikli şahsî dataların de bulunmasının kullanıcıların mahremiyeti açısından kıymetli bir risk arz ettiği vurgulandı.