Okurken Sinirlenmeyin! İşte En Sonlu Kentler

Okurken Sinirlenmeyin! İşte En Sonlu Kentler

Bir internet platformu üzerinde 22 bin iştirakçiyle gerçekleştirilen anketin sonuçlarına nazaran Türkiye’nin en hudutlu vilayetleri aşikâr oldu. Ankete nazaran, büyükşehirlerde yaşayan bireyler, küçük kentlere nazaran daha fazla sonlu olabiliyor.

Büyükşehirlerde ağır trafik, kalabalık nüfus ve araların getirdiği vakit kayıpları üzere faktörler, kentte yaşayanları öteki bölgelere kıyasla daha gerilimli kılıyor. Lakin anketin sonuçları, kent ömrünün getirdiği zorlukların yanı sıra bölgesel faktörlerin ve hayat koşullarının da insanların ruh halleri üzerinde daha fazla tesirli olabileceğini gösteriyor.

Katılımcılara ankette 15 soru soruldu. Düzenlenen anketin sonuçları şu halde:

  • Sivas: Yüzde 64
  • Samsun: Yüzde 60
  • Eskişehir: Yüzde 56
  • Hatay: Yüzde 53
  • Ankara: Yüzde 52
  • Aydın: Yüzde 50
  • Çanakkale: Yüzde 43
  • Balıkesir: Yüzde 30
  • İzmir: Yüzde 29