Özel Dalın Yurt Dışından Sağladığı Toplam Kredi Borcu Azaldı

Özel Dalın Yurt Dışından Sağladığı Toplam Kredi Borcu Azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) özel dalın yurt dışından sağladığı kredi borcu datalarını yayımladı. Haziran sonu prestijiyle, özel kesimin yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2022 yıl sonuna nazaran 3,2 milyar dolar azalarak 154,6 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Vadeye nazaran incelendiğinde, 2022 yıl sonuna nazaran, uzun vadeli kredi borcunun 3,9 milyar dolar azalarak 145,8 milyar dolar; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 676 milyon dolar artarak 8,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

Borçluya nazaran dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ait olarak, bir evvelki yıl sonuna nazaran bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 8 milyon dolar arttığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1,5 milyar dolar azalışla 12,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Tıpkı devirde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 40 milyon dolar azalmış, tahvil stoku ise 1,2 milyar dolar azalarak 1,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. Kelam konusu periyotta, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 315 milyon dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 902 milyon dolar azalarak 8,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ait olarak ise, 2022 yıl sonuna nazaran bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 33 milyon dolar artışla 5,1 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 495 milyon dolar artışla 1,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

Alacaklıya nazaran dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ait olarak, haziran sonu prestijiyle tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir evvelki yıl sonuna nazaran 1,3 milyar dolar artarak 103,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ait olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir evvelki yıl sonuna nazaran 198 milyon dolar artarak 7,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 145,8 milyar dolar fiyatındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 59,0’ının dolar, yüzde 36,4’ünün Euro, yüzde 1,9’unun Türk lirası ve yüzde 2,7’sinin ise öteki döviz cinslerinden oluştuğu ve 8,8 milyar dolar fiyatındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 39,1’inin dolar, yüzde 38,2’sinin Euro, yüzde 15,6’sının Türk lirası ve yüzde 7,1’inin öbür döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Haziran sonu prestijiyle, 145,8 milyar dolar fiyatındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 34,7’sini finansal kuruluşların, yüzde 65,3’ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Tıpkı periyotta, 8,8 milyar dolar fiyatındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 76,1’ini finansal kuruluşların, yüzde 23,9’unu ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.

Özel kesimin yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Haziran sonu prestijiyle kalan vadeye nazaran incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 42,5 milyar dolar fiyatında olduğu gözlenmektedir.”