Pandemi Cezaları İade Ediliyor... Pekala Nasıl Müracaat Yapılacak?

Pandemi Cezaları İade Ediliyor… Pekala Nasıl Müracaat Yapılacak?

Hürriyet Gazetesi’nden Hacer Boyacıoğlu’nun haberine nazaran Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda ödenmiş koronavirüs cezalarının geri ödemeleri başlıyor. Gelir Yönetimi Başkanlığı Tahsilat Genel Tebliği’yle ödemelerde izlenecek yol belirlendi. Toplam iade meblağının 309 milyon TL’yi bulması bekleniyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği’nde daha evvel çıkarılan kanunla salgın devrinde kesilen idari para cezalarının bildiri edilmemesi, bildiri edilmiş olanların ise tahsil edilmemesi lakin tahsil edilmiş olan idari para cezalarının geri ödenmemesinin düzenlendiği anımsatıldı. Tahsil edilen cezaların iade edilmemesi kararının ise Anayasa Mahkemesi’nin 5 Nisan tarihli kararıyla iptal edildiği anımsatılan bildirimde, ödemelerin yapılabilmesi için izlenmesi gereken yol şöyle açıklandı:

9/11/2022 tarihinden evvel tahsil edilmiş olan idari para cezaları, tahsilatı yapan idari üniteye 31/12/2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) başvurulması halinde iade edilecek.

Kovid-19 salgın hastalığının yayılmasını önlemek gayesiyle alınan önlemlere uyulmaması nedeniyle 1593 sayılı Kanun ile 5326 sayılı Kanun kapsamında verilen ve 9/11/2022 tarihinden evvel tahsil edilen idari para cezasının iade edilebilmesi için bildirim ekinde yer alan ve Resmi Gazete’de yayınlanan dilekçe doldurulacak.

Bu dilekçe ve idari yaptırım karar tutanağı ile ödeme dokümanının birer örneği dilekçeye eklenecek ve 2024 yılı sonuna kadar ödemenin yapıldığı idari üniteye müracaatta bulunulacak.

İNTERNETTEN, DİREKT YAHUT POSTA YOLUYLA

Ceza ödemesi vergi dairesine yahut vergi dairesi ismine banka/Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ’ye yapılmışsa iade başvurusu Gelir Yönetimi Başkanlığı’nın internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden yapılabilecek. Ayrıyeten ödemenin yapıldığı vergi dairesine direkt yahut posta yoluyla ya da öbür vergi daireleri aracılığıyla da müracaat yapılabilecek.

Ödeme, cezayı veren üniteye hizmet veren muhasebe ünitesine, mal müdürlüğüne yahut defterdarlık muhasebe müdürlüğüne yapılmışsa, müracaat ödemenin yapıldığı muhasebe ünitesine direkt yahut posta yoluyla ya da öbür muhasebe üniteleri aracılığıyla yapılabilecek. Müracaat tahsilatı yapan ünite dışında bir yere yapılmışsa da ilgili üniteye gönderilecek.

BAŞKA KAMU BORCU VARSA…

Ödeme yapılabilmesi için idari yaptırım karar tutanağı aranacak. Şayet cezayı ödeyen kişi bunu sunamıyorsa, kamuda yazışmalar yoluyla bu tutanak aranacak ve buna nazaran gerekli denetimler yapılacak.

Vergi dairelerince yapılacak iadelerde, Amme Alacaklarının Tahsil Tarzı Hakkında Kanunu’nun 23 üncü hususu ile Toplumsal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Kanunu’nun 88’inci unsurunun on altıncı fıkrası dikkate alınacak. Amme Alacakları Kanunu’nun 23. unsuru, iade edilecek meblağın, hak sahibinin amme yönetimine olan borçlarına mahsup edilmesini öngörüyor.

321 BİN 380 KİŞİ

Toplam 321 bin 380 bireye pandemi devrinde kesilen cezalara ait ödemeler iade edilecek. Toplam iade meblağı 309 milyon TL’yi bulacak. Koronavirüs devrinde maske takmama, sokağa çıkma yasağını ihlal nedeniyle 1 milyon 388 bin 865 şahsa para cezası kesildi. Toplam ceza 3 milyar liraydı. Her dört şahıstan biri cezasını ödedi. 1 milyon 67 bin 485 kişinin ödemediği 2.7 milyar liralık ceza da çıkan yasa çerçevesinde silinmişti.