PMYO 2023 Başvurusu Başladı! Müracaat Nasıl Yapılır? PMYO Polis Alımı Koşulları Neler?

PMYO 2023 Başvurusu Başladı! Müracaat Nasıl Yapılır? PMYO Polis Alımı Koşulları Neler?

PMYO polis alımı başvurusu nasıl yapılır? sorusunun karşılığı merak ediliyor. PMYO müracaatları 31 Temmuz tarihinde başladı ve 9 Ağustos tarihinde sona erecek. PMYO başvurusu yapacak olanlar polis alımı kaideleri ve taban puanlarını araştırıyorlar. Pekala 2023 PMYO polis alımı kuralları neler?

PMYO BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Polis Meslek Yüksekokullarına müracaat “http://www.pa.edu.tr” adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştiriliyor.PMYO müracaatları 9 Ağustos tarihinde bitecek. E-Devlet üzerinden Aday Belirleme Ön Müracaatları imtihan müracaat fiyatı ödenmeden yapılacaktır. 2023 Yılı PMYO Giriş İmtihanı evrelerine katılmak için on katı kontenjana giren adaylar belirlendikten sonra imtihan fiyatı yatırılması için imtihan fiyat ve hesap bilgileri www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

PMYO MÜRACAAT KOŞULLARI NELER?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Lise ve dengi okul mezunu olmak,
c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan 2023 Yükseköğretim Kurumları İmtihanı TYT puan tipinden en az (250.000) ham taban puan ve üzeri puan alanlar, şehit ve görev malulü olanların eş ve çocuklarından ise 2023 yılı Yükseköğretim Kurumları İmtihanı TYT puan cinsinden en az (200.000) ham taban puan ve üzeri puan almış olmak.
ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden evvelki yaş dikkate alınmak kaydıyla, imtihanın yapıldığı yılın ekim ayının birinci günü prestijiyle (1 Ekim 2023) 18 yaşını tamamlamış ve imtihanın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi prestijiyle (01 Ocak 2023) 26 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1998 – 01 Ekim 2005 tarihleri ortasında doğmuş olmak),
d) Bayanlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa uzunluklu olmamak, vücut kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) ortasında olmak,
e) Sıhhat durumu tarafından, Sıhhat Kuralları Yönetmeliğinde belirlenen şartları taşımak,
f) Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve gibisi yerlerde çalışmış yahut aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe muhalif mahiyette her türlü yazılı, sesli ve manzaralı yapıtları, kaydedildiği gerece bakılmaksızın üretmek ve satmaktan yahut kumar, uyuşturucu yahut uyarıcı unsur nedeniyle, hakkında rastgele bir isimli yahut idari soruşturma yahut kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan ötürü idarî yaptırım uygulanmamak yahut bu işler nedeniyle karar giymemiş olmak.
g) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü unsurunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile;
1) Taammüden işlenen bir cürümden ötürü kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına mahkum olmamak,
2)Affa uğramış yahut kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal tertibe ve bu sistemin işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama, kaçakçılık yahut cinsel dokunulmazlığa karşı hatalardan ötürü mahkûm olmamak yahut bu hatalardan ötürü devam etmekte olan bir soruşturma yahut kovuşturma bulunmamak yahut kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.
ğ) Süreksiz kayıt tarihi prestijiyle rastgele bir siyasi partiye yahut siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.
h) Alkol, uyuşturucu yahut uyarıcı husus kullanımı nedeniyle tedavi görmüş yahut görüyor olmamak,
ı) Kamu haklarını kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak,
i) Sıhhat Yönetmeliği kararları hariç, rastgele bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.
j) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
k) Silah taşımaya yahut silahlı vazife yapmaya hukuksal bir mahzuru bulunmamak.