Süt Parası Almayan Anneler İçin Karar

Süt Parası Almayan Anneler İçin Karar

KDK’ya başvuran kişi, pandemi sürecinde patronlara kolaylık sağlamak ismine uygulanan ‘kısa çalışma ödeneği’ nedeniyle 1 yıl sigortasının yatmadığını belirtti. Müracaatçı, bu süreçte doğum yaptığını lakin son 1 yıl içerisinde sigortası ödenmediği için doğum rapor parasını, süt parasını alamadığını ve ekonomik olarak önemli mağduriyet yaşadığını belirtti. Başvuruyu inceleyen KDK, kısa çalışma ile gerek uzun vadeli gerekse kısa vadeli sigorta kolları bakımından primleri yatırılmayan sigortalılar için anılan devrin fevkaladeliği gözetilerek, toplumsal devlet olma gereği toplumsal riskleri kapsayacak formda bir düzenleme yapılması gerektiğini belirledi.

KDK’nin kararında, bayan sigortalının analık sigortasından yaralanabilmesi için aranan doğumdan evvelki 1 yıl içerisinde başvuran ismine bildirilen prim ödeme gün sayısının 90 günden az olduğu, bu bakımdan maddedeki koşullar sağlanmadığı için başvuranın talebinin reddinin yasaya uygun olduğunu bildirdi lakin koşulların sağlanamaması sebebinin periyodun kendi harikulâde halinden kaynaklanan kaçınılmaz bir durum sonucu oluştuğu, toplumsal güvenlik hakkının sağlanması bakımından kısa çalışmanın uygulandığı periyotta çalışılamayan mühletlerin faal olarak değerlendirilmesinin ise toplumsal devlet unsurunun hayata geçirilmesinin bir adımı olacağı değerlendirmesinde bulunuldu.

KDK, ileride bu ve misal halde ortaya çıkabilecek durumları da kapsayacak formda çalışma yapmaları tarafında Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı ile Toplumsal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na tavsiye kararı verdi.