Yatırım Yapana Vatandaşlık Veren Yönetmelikle İlgili Yeni Gelişme

Yatırım Yapana Vatandaşlık Veren Yönetmelikle İlgili Yeni Gelişme

Türkiye Barolar Birliği, 13 Mayıs 2022’de Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay’da dava açtı.

Dilekçede, vatandaşlık kazanılmasına ait kuralların kanunda düzenlenmesi gerektiği, yabancı para cinsinden vatandaşlığa bir kıymet biçilmesi tarafındaki dava konusu düzenlemelerin devletin bu alandaki gizli egemenlik yetkisini zedelediği öne sürüldü.

Danıştay 10. Dairesi, İdari Yargılama Metodu Kanunu’nun 27. unsurunda öngörülen şartların gerçekleşmediği gerekçesiyle yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması istemini oy çokluğuyla reddetti.

“Karar Hukuka Aykırı”

Türkiye Barolar Birliği Lideri Erinç Sağkan, toplumsal medyadan karara yönelik yaptığı açıklamada, “Yürütmeyi durdurma istemimizin reddi açıkça hukuka ters olmakla birlikte Danıştay Tetkik Yargıcının olumlu niyeti ve oy çokluğu ile çıkan karardaki muhalefet şerhi bir nebze olsun umudumuzu tazelemiştir. Artık kelam Danıştay İdari Dava Daireleri Şurasında. Dava sürecini, ülkemize hiçbir para ünitesi ile ölçülmesi mümkün olmayan aidiyet hissimiz ve sorumlulukla takip etmeye devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Yönetmelikte ne yer alıyor?

İstisnai olarak Türk vatandaşlığına müracaat için satın alınması gereken gayrimenkulün bedelini 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkaran yönetmelik, “en az 500 bin Amerikan doları yahut karşılığı döviz meblağında katkı hissesini, kapsamı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen fonlarda tutma ve 3 yıl sistemde kalma koşuluyla ferdî emeklilik sistemine yatırdığı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilenlerin” istisnai Türk vatandaşlığı için müracaat yapabilmelerine imkan sağlıyor.