Yazı biçiminiz zımnî gizli ne varsa ortaya döküyor! El yazısını deşifre ederek her şeyi öğrenebilirsiniz

Yazı biçiminiz zımnî gizli ne varsa ortaya döküyor! El yazısını deşifre ederek her şeyi öğrenebilirsiniz

El yazınız düşündüğünüz üzere kolay değildir. Aslında el yazınız karakteriniz ve kişiliğiniz hakkında pek çok bilgili açığa çıkarıyor. Parmak izi üzere her insanın da el yazısı birbirinden farklı olur.

Kişilik tahlilinde kullanılan en tesirli metotlardan biri olan el yazısı, kişinin karakterini, davranışlarını ve eğilimlerini gösteriyor.

Enerjik, dışadönük, utangaç ya da utangaç biri misiniz? Tüm özellikleriniz el yazınız ile büsbütün açığa çıkabilir.

Yazınızın sağa yahut sola eğik olması, kalemi tutuşunuz, yazı yazarken kağıda uyguladığınız baskı ve hatta birtakım harfleri birbirine nasıl bağladığınız bile sizin nasıl biri olduğunuzu açıkça söyleyebilir

EL YAZISININ BOYUTU

Bir kişinin el yazısının boyutu, müellifin dikkat muhtaçlığını gösterebilir. Büyük el yazısı dışa dönüklüğü ve fark edilme isteğini çağrıştırabilirken, küçük el yazısı içe dönüklük ve ayrıntılara dikkat manasına gelebilir.

BIRAKTIĞINIZ BOŞLUK

Kelimeler ve harfler ortasındaki boşluk, bireyin kişilerarası eğilimlerini anlatır. Geniş boşluk, şahsî alan ve bağımsızlık gereksinimini gösterirken, dar boşluk, yakınlık dileğini ve güçlü toplumsal temasları tabir edebilir.

EĞİMLİ OLUŞU

El yazısının sola, sağa yahut dik olarak eğilmesi çoklukla duygusal tabir ile ilişkilendirilir. Sağa eğimli yazı tutkulu ve dışa dönük bir kişiliğe işaret ederken, sola eğimli yazı iç gözleme ve gizli hislere işaret eder.

YAZARKEN UYGULANAN BASKI

Yazarken uygulanan baskı duygusal yoğunlukla ilişkilendirilebilir. Ağır baskı, güçlü hisler ve kararlılıkla ilişkilendirilebilirken, hafif baskı daha hassas ve hassas bir yapıya işaret edebilir.

TEMEL ÇİZGİLER

El yazısının temel çizgisi, yani metnin yazı satırıyla nasıl hizalandığı, bir kişinin kararlılığı ve uyarlanabilirliği hakkında çıkarım yapmak için kullanılabilir. Dengeli bir taban çizgisi, istikrarlı bir kişiliği gösterirken, tutarsız bir taban çizgisi, ruh hali değişimlerini ve öngörülemezliği gösterebilir.

HARFLERİN ŞEKİLLERİ

Bireysel harflerin formları ekseriyetle bilişsel süreçlere ait içgörüler için incelenir. Yuvarlak harfler görürseniz, yaratıcılık ve besleyici bir eğilim manasına gelirken, köşeli harfler analitik düşünmeyi ve doğrudanlığı yansıtır.

İMZA

Bir kişinin imzasını incelemek yaygın bir uygulamadır. Hayattan daha büyük bir imza varsa, tanınma ve inanç gereksinimini gösterebilirken, küçük ve kolay bir imza alçakgönüllülük ve ölçülü bir tutum önerebilir.

Yorumladığınızda çok eğlenceli lakin birini yalnızca grafoloji temelinde yargılamak makul olmayabilir. Ampirik delillerden mahrum olduğu ve ekseriyetle bir bilimden çok bir sanat olduğu düşünüldüğü için her vakit kuşkucu bir yaklaşıma sahip olun.