İşsizlik Oranı Yüzde 9,7 Oldu

İşsizlik Oranı Yüzde 9,7 Oldu

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına nazaran; 15 ve daha üst yaştaki bireylerde işsiz sayısı 2023 yılı II. çeyreğinde bir evvelki çeyreğe nazaran 73 bin kişi azalarak 3 milyon 400 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde 9,7 düzeyinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,8, bayanlarda yüzde 13,4 olarak varsayım edildi.

İstihdam oranı yüzde 48,2

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı II. çeyreğinde bir evvelki çeyreğe nazaran 151 bin kişi artarak 31 milyon 513 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 48,2 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,7 iken bayanlarda yüzde 31,1 olarak gerçekleşti.

İşgücüne katılma oranı yüzde 53,4 olarak gerçekleşti

İşgücü 2023 yılı II. çeyreğinde bir evvelki çeyreğe nazaran 80 bin kişi artarak 34 milyon 914 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 53,4 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,2, bayanlarda ise yüzde 36,0 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 18,3

15-24 yaş kümesini kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir evvelki çeyreğe nazaran 1,2 puanlık azalış ile yüzde 18,3 oldu. Bu yaş kümesinde işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 15,1, bayanlarda ise yüzde 24,1 olarak iddia edildi.

İstihdamın yüzde 57,4’ü hizmet bölümünde yer aldı

Mevsim tesirinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı II. çeyreğinde bir evvelki çeyreğe nazaran sanayi bölümünde 8 bin kişi azalırken, tarım bölümünde 10 bin kişi, inşaat bölümünde 28 bin kişi, hizmet dalında 121 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 14,7’si tarım, yüzde 21,7’si sanayi, yüzde 6,3’ü inşaat, yüzde 57,4’ü ise hizmet bölümünde yer aldı.

Çalışma müddeti 44,3 saat oldu

İstihdam edilenlerden referans periyodunda işbaşında olanların, mevsim ve takvim tesirlerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma müddeti 2023 yılı II. çeyreğinde bir evvelki çeyreğe nazaran 0,4 saat azalarak 44,3 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı II. çeyreğinde bir evvelki çeyreğe nazaran 1 puanlık artış ile yüzde 23,5 oldu. Vakte bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,5 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,3 olarak varsayım edildi.