Kütleçekimsel dalgalar karanlık hususun tabiatını keşfetmeye yardımcı olabilir

Kütleçekimsel dalgalar karanlık hususun tabiatını keşfetmeye yardımcı olabilir

2023 yılında Galler Ulusal Astronomi Kongresi’nde sunulan ve yakın vakitte Physical Review Dergisi’nde yayımlanan çalışma, bilgisayar simülasyonlarını kullanarak farklı karanlık husus cinslerinin bulunduğu pozisyonlarda kütleçekimsel dalganın nasıl yayılım göstereceğini inceledi.

Bulguları karadelik birleşim olaylarının gelecek kuşak kütleçekimsel dalga gözlemevlerinden alınacak bilgiler elde edilene kadar karanlık unsurun kütleçekimsel dalgalarla nasıl etkileşimlerde bulunduğunu daha yakından anlamayı amaçlıyor.

Kozmologlar karanlık unsurun kozmosu algılamakla aramızdaki yolun en büyük kayıp modülü olduğuna inanıyorlar. Kozmostaki hususun %85 civarının karanlık husus olduğu düşünülürken, bu gizemli objenin tabiatı ise hala bir muamma. Bu muammanın içinde karşılıksız pek çok soru var. Mesela karanlık husus parçacıkları çarpışabilir mi, leptonlardan mı kuartklardan mı yoksa bir tıp nötrinodan mı oluşuyor, diğer unsurların direkt içinden mi geçiyorlar üzere.

Bu soruları anlayabilmek için biliminsanları gökadaları oluşturan ağır husus bulutlarının etrafında karanlık husus ile dolu olduğu düşünülen halo olarak isimlendirilen bölgelere bakmak oluyor. Şayet ki karanlık husus nötrinolar üzere öteki unsurlarla çarpışıyorsa o halde halo civarında saçılan unsurun görülmesi gerekir. Bu durum da saçılan hususlar yüzünden daha az gök ada oluşmasını sağlar. Ama bu usulle ilgili sorun bu cins yapılar o kadar küçük ve bizden o kadar uzak ki, elimizdeki en düzgün teleskoplarla bile yakalamak çok sıkıntı.

Çalışmayı yapan grup, kütleçekimse dalga bilgilerinde görülen küçük dalgalanmalara bakarak geniş-ölçekli cihan yapısında karanlık husus bulunan bölgelerden geçen kütleçekimsel dalganın bu çeşit bir tesire sebep olup olmadığına bakıyorlar.

Şimdilik bu tıp küçük dalgalanmaları yakalamak mümkün olmasa da gelecekte yeni jenerasyon kütleçekimsel dalga gözlemevleri inşa edilmesiyle bu cins tesirler gözlemlenebilir ve eldeki simülasyon bilgileriyle ahenkleri izlenebilir.